Ustawienia dostępności strony

większy tekst mniejszy tekst kontrast negatyw domyślne zamknij

aktualności

Przeterminowane leki
Spółka Eco Team Service udostępniła specjalne pojemniki do których mieszkańcy gminy mogą bezpłatnie wrzucać przeterminowane leki. Pojemniki zlokalizowane są w następujących obiektach:
* Apteka "Parkowa" ul. Królowej Jadwigi 5
* Ośrodek Zdrowia w Pietrzykowicach ul. Jana Pawła II 100.
czytaj więcej ›
WORKOMAT

Potrzebujesz większej ilości worków na odpady komunalne? Planujesz porządki i zabrakło Ci worków?

Spółka Eco Team Service zapewnia Mieszkańcom gminy dostęp do worków na odpady komunalne 7 dni w tygodniu przez 24h na dobę.


czytaj więcej ›
Zasady odbioru popiołu
Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku w Gminie Łodygowice popiół odbieramy od października do końca kwietnia w specjalnych kubłach.
czytaj więcej ›
COVID-19 a dostawa wody. Informacja WHO.
Zgodnie z informacjami przedstawionymi przez Światowa Organizację Zdrowia (WHO) w publikacji z dnia 19 marca 2020 r. pt. " Water, sanitation, hygiene and waste management for COVID-19" w chwili obecnej nie ma dowodów na przetrwanie wirusa wywołującego chorobę COVID-19 w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi lub ściekach.
czytaj więcej ›
Informacja ws. odbioru odpadów
Informujemy, że w chwili obecnej odbiór odpadów komunalnych realizowany jest na bieżąco, zgodnie z harmonogramem na 2020 r.
czytaj więcej ›
Zmiany w pracy PSZOK

Informujemy, że Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajdujący się przy ul. Brackiej 51 w Żywcu będzie czynny od 4.05.2020 r. w następujących dniach i godzinach:

czytaj więcej ›
Eco Team Service Sp. z o.o. pomaga swoim Klientom

W związku z zaistniałą sytuacją zagrożenia epidemicznego nasza spółka wprowadza z dniem dzisiejszym następujące ułatwienia dla naszych Klientów:

czytaj więcej ›
Nowe zasady odczytów liczników wody

Nowe zasady odczytów liczników wody

W związku z obecną sytuacją zagrożenia epidemicznego informujemy, że od dnia 16 marca br. odczyty wodomierzy odbywać się będą wyłącznie w następujący sposób...

czytaj więcej ›
SPÓŁKA ECO TEAM SERVICE ZACHĘCA DO SEGREGACJI ODPADÓW

Wśród wielu osób istnieje przekonanie, że segregacja odpadów nie ma sensu, bo np. wszystkie frakcje i tak trafiają do jednej śmieciarki. Inni sądzą, że sortowanie jest trudne i czasochłonne. Tymczasem pragniemy pokazać, że jest inaczej i ponownie zachęcić wszystkich do wspólnego dbania o środowisko.

czytaj więcej ›
MAMY KOLEJNE DWIE NOWOCZESNE STACJE UZDATNIANIA WODY
Za kwotę 1,4 mln zł przy udziale środków unijnych (ponad 800 tys. zł) nasza spółka komunalna Eco Team Service Sp. z o.o. zmodernizowała dwie stacje uzdatniania wody w Pietrzykowicach SUW Szkoła (obiekt przy ul. Handlowej) i SUW Żarnówka (obiekt przy ul. Słonecznej).
czytaj więcej ›
Całoroczna zbiórka wielkogabarytów w PSZOK

W związku z prośbami Mieszkańców, aby odpady wielkogabarytowe mogły być oddawane nie tylko podczas corocznej akcji wiosennej, ale przez cały rok, informujemy, że uruchomiliśmy taką usługę.

czytaj więcej ›
Odbiór BIOodpadów w okresie letnim
W związku z prośbami Mieszkańców, spółka Eco Team Service umożliwi dodatkowy odbiór odpadów biodegradowalnych w miesiącach letnich (czerwiec, lipiec, sierpień).

czytaj więcej ›
Informacja Urzędu Gminy ws. płatności za odbiór odpadów w 2019 roku

W związku z licznymi pytaniami Mieszkańców Wójt Gminy Łodygowice informuje, że stawki za I kwartał 2019 (termin płatności do 15.04.2019 r.) nie uległy zmianie i wynoszą 9,50 zł/osobę/miesiąc (16 zł w przypadku oddawania odpadów niesegregowanych).

czytaj więcej ›
Nowe zasady dopłat do wody
Niniejszym informujemy, że od kwietnia br. gmina wprowadziła ograniczenie w dopłatach do wody.
czytaj więcej ›
Wymiana stalowych przyłączy wodociągowych
Mając na uwadze najwyższą jakość świadczonych usług na rzecz Klientów spółki Eco Team Service Sp. z o.o. w bieżącym roku przystępujemy do wymiany stalowych przyłączy wodociągowych na terenie Gminy Łodygowice.
czytaj więcej ›
Informacja spółki w sprawie jakości wody

Spółka Eco Team Service Sp. z o.o. informuje, że woda uzdatniania na stacjach uzdatniania wody na terenie całej Gminy podlega ciągłym kontrolom Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Żywcu oraz spółka przesyła wodę do badania do laboratorium AQUA S.A. (laboratorium centralne w Kobiernicach).

czytaj więcej ›
Nowy ciągnik już w pracy
Końcem grudnia nasza spółka zakupiła nowy ciągnik Kubota model M5111 (Moc 113 KM, napęd 4x4).
czytaj więcej ›
Harmonogram odbioru odpadów na 2019 rok
Informujemy że harmonogramy na 2019 rok, są dostępne do pobrania na naszej stronie internetowej.
czytaj więcej ›
Stałe zlecenie na odbiór BIO

Informujemy, iż od dnia dzisiejszego, wprowadzamy możliwość zgłoszenia w Naszej Firmie stałego zlecenia na odbiór odpadów BIO.

czytaj więcej ›
POJEMNIKI NA ODPADY KOMUNALNE wymagania techniczne

Szanowni Mieszkańcy

Firma Eco Team Service Sp. z o.o. pragnie zwrócić uwagę na konieczność gromadzenia odpadów komunalnych w prawidłowych pojemnikach zgodnych z obowiązującym regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łodygowice i zgodnych z obowiązującymi polskimi normami.

czytaj więcej ›
Nowa śmieciarka
Nasza spółka komunalna, Eco Team Service, zakupiła nowy pojazd do odbioru śmieci marki mercedes-benz...
czytaj więcej ›
WYMIANA NAWIERZCHNI BOISKA NA ORLIKU
Na boisku wielofunkcyjnym ORLIK w Pietrzykowicach została wymieniona nawierzchnia.
czytaj więcej ›
WIZYTA EKOTIMKA Z OKAZJI DNIA DZIECKA
Podczas corocznych obchodów DNIA DZIECKA nie mogło zabraknąć maskotki ETS Sp. z o.o.,
czytaj więcej ›
Ważna informacja ws. RODO
W dniu dzisiejszym 25 maja 2018 r. wchodzą w życie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679
czytaj więcej ›
Modernizacja alejek na Cmentarzu w Łodygowicach
Informujemy, że do 10 maja br. będą trwały prace związane z modernizacją alejek na cmentarzu w Łodygowicach Górnych.
czytaj więcej ›
ECO TEAM SERVICE PRZYPOMINA O MOŻLIWOŚCI OTRZYMYWANIA E-FAKTUR ZA POBÓR WODY
Od 2018 roku umożliwiamy mieszkańcom otrzymywanie faktur za pobór wody w formie elektronicznej.
czytaj więcej ›
przypomnienie o ograniczeniu odbioru bioodpadów
Przypominamy o istniejącym limicie na odbiór bioodpadów...
czytaj więcej ›
Informujemy o zakończeniu realizacji projektu "Energia ze źródeł odnawialnych"

Eco Team Service Sp. z o.o. informuje o zakończeniu realizacji projektu z funduszy europejskich "Energia ze źródeł odnawialnych"

czytaj więcej ›
Oświetliliśmy lampami cmentarze komunalne
W ramach projektu budowy instalacji fotowoltaicznych zamontowaliśmy 7 lamp hybrydowych.
czytaj więcej ›
Nowa kosiarka
W ostatnich dniach Spółka zakupiła nową kosiarkę.
czytaj więcej ›
NOWY ODCINEK CHODNIKA NA CMENTARZU WYKONANY
W OSTATNICH DNIACH ODDALIŚMY DO UŻYTKU KOLEJNY ODCINEK CHODNIKA NA CMENTARZU W ŁODYGOWICACH GÓRNYCH.
czytaj więcej ›