Akcja odbioru popiołu

W związku z dużym zainteresowaniem odbiorem popiołu także w okresie letnim, informujemy, że nasza spółka komunalna Eco Team Service Sp. z o.o. w dniu 30 lipca br. przeprowadzi jednorazową akcję odbioru popiołu z posesji prywatnych, których właściciele zgłoszą takie zapotrzebowanie do dnia 29 lipca br.
Akcja odbioru popiołu

Zgłoszenia można dokonywać telefonicznie (33 864 05 75) lub mailowo (ets@eco-ts.pl). Uwaga! Odebrany popiół zostanie policzony jako balast.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku, popiół odbierany jest w miesiącach październik-kwiecień.

Aktualności