Całoroczna zbiórka wielkogabarytów w PSZOK

W związku z prośbami Mieszkańców, aby odpady wielkogabarytowe mogły być oddawane nie tylko podczas corocznej akcji wiosennej, ale przez cały rok, informujemy, że uruchomiliśmy taką usługę.

Całoroczna zbiórka wielkogabarytów w PSZOK

Odpady można oddawać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Żywcu. Będą one odbierane bez dodatkowych opłat. Pod pojęciem „odpady wielkogabarytowe” należy rozumieć: stare meble, okna, drzwi, dywany, materace itp. z wyłączeniem sprzętu elektronicznego.

Ponadto w PSZOK-u można oddać:

- przeterminowane leki i chemikalia,

- zużyte baterie i akumulatory,

- farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe,

- lampy żarowe, halogenowe, świetlówki,

- opakowania po środkach ochrony roślin i nawozach,

- odpady budowlano – remontowe w ilości do 350 kg na rok z każdej nieruchomości.

Przypominamy jednocześnie, iż PSZOK nie przyjmuje od Mieszkańców opon, bioodpadów oraz tekstyliów.

Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych znajduje się przy ul. Brackiej 51 w Żywcu i czynny jest od poniedziałku do soboty w godzinach od 8:00 do 15:00.

Aktualności