Informacja Urzędu Gminy ws. płatności za odbiór odpadów w 2019 roku

W związku z licznymi pytaniami Mieszkańców Wójt Gminy Łodygowice informuje, że stawki za I kwartał 2019 (termin płatności do 15.04.2019 r.) nie uległy zmianie i wynoszą 9,50 zł/osobę/miesiąc (16 zł w przypadku oddawania odpadów niesegregowanych).

Informacja Urzędu Gminy ws. płatności za odbiór odpadów w 2019 roku

Nowe stawki obowiązują od II kwartału 2019 r., za który termin płatności mija 15.07.2019 r. Informacja o zmianie stawki wraz z wysokościami rat będzie wysłana do Mieszkańców w najbliższym czasie. Przypominamy, że nowe stawki, to 13 zł/osobę/miesiąc w przypadku oddawania posegregowanych odpadów i 22 zł w przypadku oddawania odpadów nieposegregowanych. Więcej o nowych stawkach tutaj (http://www.lodygowice.pl/aktualnosci/zmiana-stawek-za-odbior-odpadow-komunalnych)

Aktualności