MAMY KOLEJNE DWIE NOWOCZESNE STACJE UZDATNIANIA WODY

Za kwotę 1,4 mln zł przy udziale środków unijnych (ponad 800 tys. zł) nasza spółka komunalna Eco Team Service Sp. z o.o. zmodernizowała dwie stacje uzdatniania wody w Pietrzykowicach SUW Szkoła (obiekt przy ul. Handlowej) i SUW Żarnówka (obiekt przy ul. Słonecznej).
MAMY KOLEJNE DWIE NOWOCZESNE STACJE UZDATNIANIA WODY

Aktualności