NIEODPŁATNY ODBIÓR ZUŻYTYCH OPON

W dniach: 6 maja (poniedziałek) i 13 maja (poniedziałek) br. Eco Team Service Sp. z o.o. organizuje nieodpłatną zbiórkę zużytych opon.

NIEODPŁATNY ODBIÓR ZUŻYTYCH OPON

Opony przyjmowane będą w bazie na terenie b. WOPR w Łodygowicach (mapka w załączeniu) w godzinach od 7.30 do 18:30. Zachęcamy do skorzystania z naszej akcji, gdyż podczas odbioru wielkogabarytów (z uwagi na duże ilości odbieranych odpadów) opony NIE będą odbierane.

Uwaga! W ramach zbiórki, opony będą odbierane wyłącznie od osób prywatnych, nieprowadzących działalności gospodarczej, zameldowanych na terenie Gminy Łodygowice (prosimy o zabranie dowodu tożsamości). Limit na jedną nieruchomość wynosi 8 opon.

Aktualności