ODBIÓR POPIOŁU PRZEDŁUŻONY DO KOŃCA MAJA

Eco Team Service Sp. z o.o. informuje, że w miesiącu maju 2019 roku można nadal oddawać popiół jak w sezonie grzewczym, zatem nie będzie się wliczał do balastu (odpadów niesegregowanych), co nie wpłynie na wysokość poniesionej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
ODBIÓR POPIOŁU PRZEDŁUŻONY DO KOŃCA MAJA


Aktualności