Oferta pracy na stanowisku pracownik gospodarczy - konserwator

Pracownik gospodarczy-konserwator w Kompleksie Zamkowo-parkowym.

Dział: ds utrzymania infrastruktury komunalnej oraz utrzymania czystości i porządku.


Oferta pracy na stanowisku pracownik gospodarczy - konserwator


Pracownik gospodarczy-konserwator w Kompleksie Zamkowo-parkowym

Dział: ds utrzymania infrastruktury komunalnej oraz utrzymania czystości i porządku.

Miejsce pracy: teren Gminy Łodygowice.


Ramowy zakres obowiązków:

- Usuwanie drobnych usterek budowlanych, hydraulicznych.

- Niewielkie naprawy stolarskie.

- Utrzymanie ładu i porządku na terenie zamku i parku, w tym koszenie i podlewanie terenów zielonych.

- Wykonywanie prac remontowych na terenie obiektu.

- W okresie zimowym obsługa kotła gazowego.

- Drobne prace konserwatorskie (wymiana żarówek, zamków w drzwiach, szafkach itp.)

- Raportowanie zgodnie z obowiązującymi w firmie standardami.

- Dbałości o dobry wizerunek firmy.

- Współpraca ze wszystkimi działami w firmie.


Wymagania:

- Wykształcenie minimum zawodowe.

- Doświadczenie na podobnym stanowisku.

- Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.

- Umiejętność budowania pozytywnych relacji.

- Dyspozycyjność (praca od maja do września od 9 do 17, w pozostałych miesiącach od 7 do 15)

- Uprawnienia energetyczne G2 mile widziane.


Oferujemy:

- Umowę o pracę na pełny etat.

- Ciekawą i stabilną pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie.

- Przyjazne środowisko pracy.

- Możliwość szkoleń oraz rozwoju zawodowego.

- Motywujący system wynagradzania.

- Pakiet świadczeń socjalnych.


Oferty zawierające CV oraz list motywacyjny prosimy składać w siedzibie Spółki, tj.

Eco Team Service sp. z o. o.

34-325 Łodygowice, ul. Piłsudskiego 75

lub przesłać drogą elektroniczną na adres: ets@eco-ts.pl

do dnia 02.08.2019 r.

Jeżeli życzą sobie Państwo, aby Państwa dokumenty były wykorzystane w innych procesach rekrutacyjnych prosimy o wyrażenie odrębnej zgody poprzez zapis „Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego CV oraz listu motywacyjnego w przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez Eco Team Service sp. z o.o.”.


Inne:

Spółka zastrzega sobie kontakt z wybranymi osobami.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Eco Team Service Sp. z o.o. reprezentowany przez Prezesa Spółki z siedzibą w Łodygowicach ul. Piłsudskiego 75.

2. Cel przetwarzania:- Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego(art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.- Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. - Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. - Przepisy prawa pracy: art. 22 Kodeksu pracy oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracyi Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.

3. Podanie danych przez kandydatów w procesie rekrutacji jest konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane.

4. Okres przechowywania danych.
Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 6 miesięcy.

5. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.

6. Posiada Pani/Pan prawo do:- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

- prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

- prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

- prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

7. Informacja o wymogu podania danych.

Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowoln

8. Wobec Pani/Pana nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.

Aktualności