Płatne staże w Eco Team Service Sp. z o.o.

Informujemy o możliwość odbycia płatnego stażu w naszej spółce w Dziale Marketingu oraz Księgowości. Zainteresowanych prosimy o kontakt z nami: (mail: ets@eco-ts.pl i tel.: 33 864 05 77).

Płatne staże w Eco Team Service Sp. z o.o.

Staż realizowany jest w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie żywieckim (IV)" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Grupę docelową stanowią osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy, w tym osoby z niepełnosprawnościami, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żywcu jako bezrobotne, w tym w szczególności te, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. osoby z kategorii NEET).

Aktualności