POJEMNIKI NA ODPADY KOMUNALNE wymagania techniczne

Szanowni Mieszkańcy

Firma Eco Team Service Sp. z o.o. pragnie zwrócić uwagę na konieczność gromadzenia odpadów komunalnych w prawidłowych pojemnikach zgodnych z obowiązującym regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łodygowice i zgodnych z obowiązującymi polskimi normami.

POJEMNIKI NA ODPADY KOMUNALNE  wymagania techniczne

Aktualności