Przeterminowane leki

Spółka Eco Team Service udostępniła specjalne pojemniki do których mieszkańcy gminy mogą bezpłatnie wrzucać przeterminowane leki. Pojemniki zlokalizowane są w następujących obiektach:
* Apteka "Parkowa" ul. Królowej Jadwigi 5
* Ośrodek Zdrowia w Pietrzykowicach ul. Jana Pawła II 100.
Przeterminowane leki
Przeterminowane leki uznane są za odpady niebezpieczne. Zbudowane z szeregu związków chemicznych, po terminie przydatności stanowią potencjalne zagrożenie dla zdrowia lub nawet życia ludzi. Części składowe leków stanowią środki szkodliwe lub trucizny, które są groźne dla organizmu ludzkiego.
Nigdy nie wrzucaj leków do śmietnika ani toalety! Oczyszczalnie nie radzą sobie dobrze z takimi substancjami a ich obecność w wodzie sprawia, że bakterie i wirusy uodparniają się na nie i do terapii potrzebne będą nowe leki lub większe ich dawki.

Aktualności