Rozpoczynamy modernizację stacji uzdatniania wody w Pietrzykowicach

Jeszcze w tym roku zmodernizowane zostaną dwie stacje uzdatniania wody w Pietrzykowicach (Wodociąg II Żarnówka i Wodociąg I Szkoła).
Rozpoczynamy modernizację stacji uzdatniania wody w Pietrzykowicach

Za ponad 1,4 mln zł (w tym ok. 800 tys. zł dofinansowania z Unii Europejskiej) wykonana zostanie nowa instalacja uzdatniania wody na obu stacjach. Prace zakończymy w październiku br.

Wykonawcą prac jest firma WOFIL z Krynicy-Zdroju, która przeprowadzi modernizację istniejących układów technologicznych, polegającą na rozbudowie ciągu technologicznego i wyposażeniu go w systemy ozonowania wody. Do tych procesów zastosowane będą najnowocześniejsze urządzenia SPID, które w ekologiczny i przyjazny środowisku sposób będą doczyszczać wodę.

Dozowanie ozonu do sieci wodociągowej spowoduje obniżenie chloru wolnego w sieci wodociągowej, dzięki czemu poprawią się walory smakowe i zapachowe wody dostarczanej do odbiorców. Ponadto urządzenie SPID będzie wykorzystywane do różnych procesów sieciowych w przypadku skażenia sieci, zbiorników terenowych, ujęć wodnych, hydrantów, przyłączy domowych oraz skażeń obiektów po powodziach.

W ramach modernizacji, stacje uzdatniania wody w Gminie Łodygowice, zostaną objęte monitoringiem komputerowym i zdalnym nadzorem, co podniesie bezpieczeństwo produkcji wody.

Aktualności