WORKOMAT

Potrzebujesz większej ilości worków na odpady komunalne? Planujesz porządki i zabrakło Ci worków?

Spółka Eco Team Service zapewnia Mieszkańcom gminy dostęp do worków na odpady komunalne 7 dni w tygodniu przez 24h na dobę.


WORKOMAT

Przed wejściem do Urzędu Gminy został uruchomiony WORKOMAT, w którym każdy Mieszkaniec będzie mógł zakupić worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Pakiet 3 worków kosztuje 3 zł.

Jednocześnie informujemy, że Spółka Eco Team Service w dalszym ciągu będzie zaopatrywać Mieszkańców w worki do segregacji, podczas comiesięcznego odbioru odpadów komunalnych, zgodnie z harmonogramem na rok 2020 na zasadzie 1 za 1.

Aktualności