NIEODPŁATNY ODBIÓR ODPADÓW AZBESTOWYCH

W dniach od 01 do 05 października br. w godzinach od 15.00-18.00 nasza spółka komunalna Eco Team Service Sp. z o.o. przeprowadzi akcję nieodpłatnego odbioru odpadów azbestowych od mieszkańców Gminy Łodygowice.

NIEODPŁATNY ODBIÓR ODPADÓW AZBESTOWYCH

Zainteresowanych zbiórką prosimy o kontakt telefoniczny z Biurem Obsługi Klienta ETS:

tel. 33 8640 575 lub mail: ets@eco-ts.pl.

Warunkiem uczestnictwa w akcji jest zgłoszenie w bieżącym roku 2018 chęci oddania odpadów azbestowych oraz złożenie „oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” i „informacji o wyrobach zawierających azbest” (dokumenty dostępne do pobrania na stronie www.lodygowice.pl).

UWAGA!

Po wyznaczonym terminie odpady nie będą odbierane. Ponadto informujemy, że odpady muszą być zapakowane w odpowiednie worki.


Aktualności