Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Obowiązują do dnia 14 sierpnia 2018 r.Lp. TARYFOWA GRUPA ODBIORCÓW CENA w zł/m3
netto Wraz z 8% VAT
1. Gospodarstwa domowe, jednostki i zakłady użyteczności publicznej 4,72 5,10
2. Przemysł (z wyjątkiem spożywczego) 6,27 6,77
3. Zakłady przemysłu spożywczego 6,25 6,75
4. Pozostali odbiorcy 6,25 6,75

Lp. Opłata Abonamentowa Stawka opłaty
netto
Stawka opłaty
wraz z 8% VAT
1. Odbiorcy rozliczani na podstawie wskazań wodomierza 5,00 zł/miesiąc 5,40 zł/miesiąc
2. Odbiorcy rozliczani na podstawie wskazań wodomierza w budynkach wielolokalowych 2,44 zł/miesiąc 2,64 zł/miesiąc
3. Odbiorcy rozliczani na podstawie norm przeciętnych zużycia wody 4,09 zł/miesiąc 4,42 zł/miesiąc
4. Odbiorcy przemysłowi 15,00 zł/miesiąc 16.20 zł/miesiąc

Aktualności