Odbiór popiołu od mieszkańców Gminy

Spółka Eco Team Service informuje, iż rozpoczynamy ponownie odbiór kubłów z popiołem.
Odbiór popiołu od mieszkańców Gminy
Warunkiem odbioru jest niemieszane tego odpadu z innymi odpadami, oraz prawidłowe oznaczenie pojemnika. Przypominamy, że popiół odbierany jest wraz z pozostałymi rodzajami odpadów (balast i worki).

Aktualności