Ustawienia dostępności strony

większy tekst mniejszy tekst kontrast negatyw domyślne zamknij


PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI


CZAS OD POWSTANIA SPÓŁKI TO OKRES INTENSYWNEGO WYSIŁKU, PONOSZONEGO, BY SPROSTAĆ STAWIANYM NAM OCZEKIWANIOM: ABY JAK NAJLEPIEJ - DLA WSPÓLNEGO DOBRA - WYKORZYSTAĆ POTENCJAŁ NASZEGO PRZEDSIĘBIORSTWA.

Eco Team Service Sp. z o.o. powstała 31 grudnia 2012 roku w następstwie realizacji uchwały nr XIX/195/2012 z 14.09.2012 r. Rady Gminy Łodygowice w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Zakład Gospodarki Komunalnej w Łodygowicach oraz utworzenia w jej miejsce spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W dniu 31 grudnia 2012r. Wójt Gminy Łodygowice Andrzej Pitera, wykonując postanowienie ww. Uchwały podpisał - przy Kontrasygnacie Haliny Wajdzik, Skarbnika Gminy – Akt Założycielski Spółki, sporządzony w formie aktu notarialnego.

Od czasu powstania spółki firma cały czas intensywnie się rozwija, aby poprzez właściwie wykształconą i przygotowaną kadrę pracowniczą oraz odpowiednią bazę techniczną, była w stanie sprostać oczekiwaniom mieszkańców naszej gminy. W trakcie tych lat udało nam się stworzyć profesjonalne Biuro Obsługi Klienta, umożliwić klientom sprawdzenie on-line ilości oddanych odpadów oraz zmniejszyć ilość wpływających do spółki reklamacji, wymienić część bazy transportowej, doposażyć spółkę w traktor do odśnieżania chodników i koszenia poboczy, jak również zmodernizować za kwotę 1,8 mln. zł. Stację Uzdatniania WOPR, gdzie zastosowano super nowoczesne oczyszczanie wody metodą ozonowania. W ciągu tych lat remontowaliśmy na bieżąco nasze obiekty, na przykład zmodernizowaliśmy toalety w ośrodkach zdrowia

Właścicielem Eco Team Service jest w 100% Gmina Łodygowice, której intencją od samego początku było, aby własna spółka komunalna realizowała zadania z zakresu użyteczności publicznej, zaspokajając wszelkie potrzeby wspólnoty samorządowej. Nadrzędnym celem działania przedsiębiorstwa jest więc spełnienie oczekiwań właścicielskich, a nie dążenie do osiągnięcia zysków.

W celu realizacji powyższego założenia spółka wykonuje obecnie następujące zadania:

- uzdatnianie i dostawa wody do ponad 3.000 punktów;

- odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych;

- zarządzanie obiektami komunalnymi, należącymi do spółki (cmentarz w Zarzeczu i Łodygowicach Górnych; ośrodki zdrowia w Łodygowicach i Pietrzykowicach, „Sołtysówka” w Pietrzykowicach);

- zarządzanie obiektami komunalnymi, będącymi własnością Gminy Łodygowice (kompleks zamkowo-parkowy, Centrum Kultury, obiekty sportowe, place zabaw i parkingi);

- wykonywanie prac drogowych i mostowych (remonty, modernizacje);

- bieżące utrzymanie dróg gminnych (za wyjątkiem odśnieżania);

- inne usługi (remontowe, przewozowe) na rzecz jednostek gminnych, szkół i przedszkoli.