Ustawienia dostępności strony

większy tekst mniejszy tekst kontrast negatyw domyślne zamknij

MISJA

Nasza misja to:

Bieżące zaspakajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych i o najwyższej jakości w dziedzinie gospodarki komunalnej, wodnej i gospodarki odpadami, spełniając jednocześnie wymagania swoich klientów w sposób nowoczesny i bezpieczny.

Nasza misja realizowana jest poprzez następujące zasady:

· Satysfakcja klienta - wszystko co robimy, robimy z myślą o naszych klientach

· Skuteczność działania - tworzymy wartościowe projekty i skutecznie je realizujemy

· Poszanowanie środowiska - w każdym działaniu wdrażamy zasady poszanowania środowiska naturalnego, oraz stosujemy najlepsze techniki, które w jak najmniejszym stopniu ingerują w środowisko

· Troska o lokalną społeczność - aktywnie wspieramy lokalną społeczność, pomagamy przy organizacji lokalnych świąt, pomagamy organizacjom non profit z terenu naszej gminy.