Ustawienia dostępności strony

większy tekst mniejszy tekst kontrast negatyw domyślne zamknij

Cennik usług

Eco Team ServiceLp. RODZAJ USŁUGI CENA
USŁUGI WODOCIĄGOWE
1
Uzgodnienie branżowe projektu sieci elektrycznej, gazowej, telekomunikacyjnej, kanalizacyjnej, obiektu kubaturowego itp. 98,00 zł brutto / szt.
2
Plombowanie dodatkowego wodomierza/podlicznika 123,00 zł brutto / szt.
3
Montaż dodatkowego wodomierza/ podlicznika (+plombowanie) 150,00 zł brutto / szt.
4
Opłata za przerwanie dostaw wody na wniosek właściciela nieruchomości 185,00 zł brutto / szt.
5
Opłata za wznowienie dostaw wody na wniosek właściciela nieruchomości 123,00 zł brutto / szt.
6
Usługi związane z wykonaniem indywidualnego przyłącza wodociągowego
Na podstawie kosztorysu
7
Wymiana wodomierza głównego z winy Usługobiorcy (w tym cena wodomierza) 185,00 zł brutto / szt.
8
Wykrywanie nieszczelności w sieci wodociągowej 246,00 zł brutto/h
9
Usługi związane z naprawą uszkodzonej sieci wodociągowej z winy osoby trzeciej Na podstawie sumy kosztów wynikających z wykonanych prac i niniejszego cennika
10
Napełnienie zbiorników wody na wniosek Klienta Obsługa techniczna 185,00 brutto + koszt zużytej wody za m3 wg obowiązującej taryfy
11 Sporządzenie i wydanie warunków na montaż dodatkowego wodomierza62,00 zł brutto/ szt.
12
Usługa wodociągowaNa podstawie sumy kosztów wynikających z wykonanych prac i niniejszego cennika
USŁUGI OGÓLNE
1
Wynajem kaplicy na cmentarzu komunalnym w Łodygowicach na okres do 3 dni300,00 zł brutto
2
Wynajem kaplicy na cmentarzu komunalnym w Łodygowicach - do 2 godzin przed rozpoczęciem ceremonii pogrzebowej 100,00 zł brutto
INNE
1
Cena postoju dyspozycyjnego z winy zleceniobiorcy
30,75 zł brutto r/g
2
Pojemnik na balast/popiół 120l 140,00 zł brutto/szt.
3
Pojemnik na balast/popiół 240l 203,20 zł brutto/szt.
4
Pojemnik na bioodpady 120l 254,00 zł brutto/szt.
5
6
7
Pojemnik na bioodpady 240l
Pojemnik na balast/popiół 120l używany
Pojemnik na bioodpady 120l używany
343,00 zł brutto/szt.
130,00 zł brutto/szt.
130,00 zł brutto/szt.
8Worek na azbest4,00 zł brutto/szt.
9Kontener 1100l984,00 zł brutto/szt.10
Usługa podstawienia i opróżnienia kontenera 1100 l (na okres 3 dni)
380,00 zł brutto
11
Usługa transportowo/przewozowa na terenie Gminy Łodygowice pojazdem do 3,5 tony
111,00 zł brutto
12
Usługa transportowo/przewozowa poza terenem Gminy Łodygowice pojazdem do 3,5 tony (do usługi dolicza się dodatkowo opłatę początkową w wysokości 100 zł netto )
5,60 brutto/km
13
Usługa wycinki drzew i krzewów
Na podstawie kosztorysu
14
Usługa ciągnikiem rolniczym
110,00 zł brutto r/g
15
Usługa koparko-ładowarką
154,00 zł brutto r/g
16
Usługa kosiarką spalinową samojezdną
74,00 zł brutto r/g
17
Usługa walcem
74,00 zł brutto r/g
18
Wywóz wielkogabarytów pojazdem 3,5 T wraz z załadunkiem i rozładunkiem
380,00 zł brutto
19
Usługa zgrzewania rur elektrooporowo
60,27 zł brutto + materiał + r/g pracownika
20
Usługa związana z wykonaniem prac gospodarczych
37,00 zł brutto r/g/osoba
21
Usługa związana z wykonaniem prac gospodarczych ze sprzętem
43,00 zł brutto r/g/osoba
22
Usługa remontowo-budowlana
Na podstawie kosztorysu
23
Worek na azbest
4,00 zł brutto
24
Wynajem pomieszczeń (z wyłączeniem Sołtysówki oraz Domków w Zarzeczu)
Od 20,00 zł do 200,00 zł brutto za godzinę (cena uzależniona od pomieszczenia i długości wynajmu)