Ustawienia dostępności strony

większy tekst mniejszy tekst kontrast negatyw domyślne zamknij

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
Lp. TARYFOWA GRUPA ODBIORCÓW CENA w zł/m3

netto Wraz z 8% VAT
1. Gospodarstwa domowe, jednostki i zakłady użyteczności publicznej 5,55
5,99
2. Przemysł (z wyjątkiem spożywczego) 6,98 7,54
3. Pozostali odbiorcy 6,84 7,38

Lp. Opłata Abonamentowa Stawka opłaty
netto
Stawka opłaty
wraz z 8% VAT
1. Odbiorcy rozliczani na podstawie wskazań wodomierza 5,00 zł/miesiąc 5,40 zł/miesiąc
2. Odbiorcy przemysłowi 5,00 zł/miesiąc 5,40 zł/miesiąc