Cennik usług

Eco Team ServiceLp. RODZAJ USŁUGI CENA
USŁUGI WODOCIĄGOWE
1 Wydanie warunków na montaż dodatkowego wodomierza 34,00 zł netto / szt.
2 Uzgodnienie branżowe projektu sieci elektrycznej, gazowej, telekomunikacyjnej, kanalizacyjnej, obiektu kubaturowego itp. 59,00 zł netto / szt.
3 Plombowanie dodatkowego wodomierza/podlicznika 69,00 zł netto / szt.
4
Opłata za przyłączenie do urządzeń wodociągowych
100,00 zł netto / szt.
5
Montaż dodatkowego wodomierza/ podlicznika (+plombowanie) 100,00 zł netto / szt.
6
Odbiór przyłącza wodociągowego 100,00 zł netto / szt.
7
Opłata za przerwanie dostaw wody na wniosek właściciela nieruchomości 100,00 zł netto / szt.
8
Opłata za wznowienie dostaw wody na wniosek właściciela nieruchomości 69,00 zł netto / szt.
9
Usługi związane z wykonaniem indywidualnego przyłącza wodociągowego
Na podstawie kosztorysu
10
Wymiana wodomierza głównego z winy Usługobiorcy (w tym cena wodomierza) 150,00 zł netto / szt.
11
Wykrywanie nieszczelności w sieci wodociągowej 200,00 zł netto/h
12 Usługi związane z naprawą uszkodzonej sieci wodociągowej z winy osoby trzeciej Na podstawie sumy kosztów wynikających z wykonanych prac i niniejszego cennika
13 Napełnienie zbiorników wody na wniosek Klienta Obsługa techniczna 120,00 netto + koszt zużytej wody za m3 wg obowiązującej taryfy
USŁUGI OGÓLNE
1Wynajem agregatu prądotwórczego marki Himoinsa (Model HHW-130 TS)490,00 zł netto/doba plus koszty transportu i paliwa
2
Wynajem kaplicy na cmentarzu komunalnym w Łodygowicach na okres do 3 dni231,48 zł netto
3
Wynajem kaplicy na cmentarzu komunalnym w Łodygowicach - do 2 godzin przed rozpoczęciem ceremonii pogrzebowej 92,59 zł netto
INNE
1
Cena postoju dyspozycyjnego z winy zleceniobiorcy
25,00 zł netto r/g
2
Pojemnik na balast/popiół 120l 109,20 zł netto/szt.
3
Pojemnik na balast/popiół 240l 165,20 zł netto/szt.
4
Pojemnik na bioodpady 120l 141,46 zł netto/szt.
5
Pojemnik na bioodpady 240l198,03 zł netto/szt.
6
Worek na azbest3,25 zł netto/szt.
7
Kontener 1100l800,00 zł netto/szt.
8
Odbiór pojemnika na bioodpady 120l, odebranego poza opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi 21,29 zł netto/szt.
9
Odbiór pojemnika na bioodpady 240l, odebranego poza opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi

42,59 zl netto/szt.
10
Usługa podstawienia i opróżnienia kontenera 1100 l (na okres 3 dni )
250 zł netto
11
Usługa transportowo/przewozowa na terenie Gminy Łodygowice pojazdem do 3,5 tony
80,00 zł netto
12
Usługa transportowo/przewozowa poza terenem Gminy Łodygowice pojazdem do 3,5 tony ( do usługi dolicza się dodatkowo opłatę początkową w wysokości 100 zł netto )
4,50 netto/km
13
Usługa wycinki drzew i krzewów
Na podstawie kosztorysu
14
Worek na azbest
3,25 zł netto/szt

Aktualności