Cennik usług

Eco Team ServiceLp. RODZAJ USŁUGI CENA
USŁUGI WODOCIĄGOWE
1 Wydanie warunków na montaż dodatkowego wodomierza 34,00 zł netto / szt.
2 Uzgodnienie branżowe projektu sieci elektrycznej, gazowej, telekomunikacyjnej, kanalizacyjnej, obiektu kubaturowego itp. 59,00 zł netto / szt.
3 Plombowanie dodatkowego wodomierza/podlicznika 69,00 zł netto / szt.
4 Montaż dodatkowego wodomierza/ podlicznika (+plombowanie) 97,00 zł netto / szt.
5 Odbiór przyłącza wodociągowego 69,00 zł netto / szt.
6 Opłata za przerwanie dostaw wody na wniosek właściciela nieruchomości 69,00 zł netto / szt.
7 Opłata za wznowienie dostaw wody na wniosek właściciela nieruchomości 69,00 zł netto / szt.
8 Wymiana wodomierza głównego z winy Usługobiorcy (w tym cena wodomierza) 150,00 zł netto / szt.
9 Wykrywanie nieszczelności w sieci wodociągowej 200,00 zł netto/h
10 Usługi związane z naprawą uszkodzonej sieci wodociągowej z winy osoby trzeciej Na podstawie sumy kosztów wynikających z wykonanych prac i niniejszego cennika
11 Napełnianie basenu Obsługa techniczna 120,00 netto + koszt zużytej wody za m3 wg obowiązującej taryfy
USŁUGI OGÓLNE
1Kontener 1100l - wypożyczenie i opróżnienie115,45 zł netto - wypożyczenie na 3 dni (23% VAT) + 100,00 zł netto - opróżnienie (8% VAT)
2Wynajem agregatu prądotwórczego marki Himoinsa (Model HHW-130 TS)490,00 zł netto/doba plus koszty transportu i paliwa
3Wynajem kaplicy na cmentarzu komunalnym w Łodygowicach na okres do 3 dni231,48 zł netto
4 Wynajem kaplicy na cmentarzu komunalnym w Łodygowicach - do 2 godzin przed rozpoczęciem ceremonii pogrzebowej 92,59 zł netto
INNE
1 Pojemnik na balast/popiół 120l 109,20 zł netto/szt.
2Pojemnik na balast/popiół 240l 165,20 zł netto/szt.
3
Pojemnik na bioodpady 120l 141,46 zł netto/szt.
4Pojemnik na bioodpady 240l198,03 zł netto/szt.
5Worek na azbest3,25 zł netto/szt.
6Kontener 1100l800,00 zł netto/szt.
7 Odbiór pojemnika na bioodpady 120l, odebranego poza opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi 21,29 zł netto/szt.
8Odbiór pojemnika na bioodpady 240l, odebranego poza opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi 42,59 zl netto/szt.

Aktualności