Ustawienia dostępności strony

większy tekst mniejszy tekst kontrast negatyw domyślne zamknij


W zakres prowadzonej działalności spółki Eco Team Service wpisane jest zarządzanie mieniem komunalnym. Przedsiębiorstwo pełni rolę administratora dziesięciu obiektów użyteczności publicznej usytuowanych na terenie gminy Łodygowice, w tym również dwóch cmentarzy komunalnych: w Łodygowicach i Zarzeczu.


Eco Team Service

CENNIK USŁUG

OPŁATY ZWIĄZANE Z CHOWANIEM ZMARŁYCH NA CMENTARZACH KOMUNALNYCH W ŁODYGOWICACH I ZARZECZU:

1. Wykopanie i zasypanie grobu ziemnego dla osoby dorosłej - 900,00 zł

2. Pochówek w grobie dla osoby dorosłej - 390,00 zł

3. Wykopanie i zasypanie grobu ziemnego dla dziecka (dziecko do lat 6) - 390,00 zł

4. Pochówek w grobowcu dla dziecka (dziecko do lat 6) - 290,00 zł

5. Wykopanie grobu ziemnego pod urnę - 390,00 zł

6. Pochówek urny w grobowcu - 390,00 zł


OPŁATY ZA UDOSTĘPNIENIE MIEJSCA NA CMENTARZACH KOMUNALNYCH W ŁODYGOWICACH I ZARZECZU (za pierwsze i kolejne 20 lat od daty pochówku. Po upływie terminu rezerwacji może ona ulec przedłużeniu po uprzednim wniesieniu stosownej opłaty):

1. W grobie ziemnym jednomiejscowym lub dwumiejscowym w pionie - 359,10 zł

2. W grobie ziemnym dwumiejscowym w poziomie - 682,50 zł

3. W grobie ziemnym dziecięcym - 250,00 zł

4. W grobie murowanym jednomiejscowym lub dwumiejscowym w pionie - 590,00 zł

5. W grobie murowanym dwumiejscowym w poziomie - 970,00 zł

6. W grobie murowanym dziecięcym (dziecko do lat 6) - 270,05 zł

7. W grobie murowanym lub ziemnym urny - 150,00 zł

8. W grobowcu jednomiejscowym - 1080,00 zł

9. W grobowcu dwumiejscowym w pionie - 1400,00 zł

10. W grobowcu wielomiejscowym od każdego miejsca - 1080,00 zł

OPŁATA ZA BUDOWĘ POMNIKA NA CMENTARZACH KOMUNALNYCH W ŁODYGOWICACH I ZARZECZU:

1. pomnik pojedynczy: 390,00 zł

2. pomnik podwójny w poziomie: 690,00 zł

OPŁATA ZA WYNAJEM KAPLICY NA CMENTARZU W ŁODYGOWICACH GÓRNYCH

1. wynajem kaplicy na cmentarzu komunalnym w Łodygowicach na okres do 3 dni - 300,00 zł

2. wynajem kaplicy na cmentarzu komunalnym w Łodygowicach - do 2 godzin przed rozpoczęciem ceremonii pogrzebowej - 100,00 zł

W przypadku wykupienia miejsca dla grobu zwykłego dwumiejscowego w poziomie lub grobu betonowego dwumiejscowego w poziomie, Rodzinę zmarłego zobowiązuję się do postawienia pomnika również na zarezerwowanej kwaterze. Stawianie pomników na cmentarzach winno być uzgodnione z administratorem obiektu
Powyżej podane ceny są cenami brutto.