W zakres prowadzonej działalności spółki Eco Team Service wpisane jest zarządzanie mieniem komunalnym. Przedsiębiorstwo pełni rolę administratora dziesięciu obiektów użyteczności publicznej usytuowanych na terenie gminy Łodygowice, w tym również dwóch cmentarzy komunalnych: w Łodygowicach i Zarzeczu.


Eco Team Service

CENNIK USŁUG

OPŁATY ZWIĄZANE Z CHOWANIEM ZMARŁYCH NA CMENTARZACH KOMUNALNYCH W ŁODYGOWICACH I ZARZECZU:

1. Za groby dla zwłok dorosłych:

a) Wykopanie i zasypanie grobu – 900,00 zł

b) Pochówek w grobowcu – 390,00 zł

2. Za groby dla zwłok dzieci:

a) Wykopanie i zasypanie grobu – 390,00 zł

b) Pochówek w grobowcu – 290,00 zł

3. Za groby z urną: - 390,00 zł

OPŁATY ZA UDOSTĘPNIENIE MIEJSCA NA CMENTARZACH KOMUNALNYCH W ŁODYGOWICACH I ZARZECZU:

1. Groby zwykłe: - za pierwsze i kolejne 20 lat od daty pochówku*:

a) w grobie jednomiejscowym i dwumiejscowym w pionie – 332,50 zł

b) w grobie dwumiejscowym w poziomie – 682,50 zł

c) w grobie dziecięcym – 250,00 zł

d) w grobie z urną – 150,00 zł

*po upływie terminu rezerwacji może ona ulec przedłużeniu po uprzednim dokonaniu stosownej opłaty

2. Groby betonowe: - za pierwsze 20 lat od daty budowy grobu:

a) w grobie jednomiejscowym i dwumiejscowym – 590,00 zł

b) w grobie dwumiejscowym w poziomie – 970,00 zł

c) w grobie dziecięcym - 270,00 zł - za każde następne 20 lat: Od każdego jednego miejsca w poziomie – 330,00 zł

3. Grobowce: - za pierwsze 20 lat od daty budowy grobowca:

a) jednomiejscowego - 1 080,00 zł b) dwumiejscowego w pionie – 1 400,00 zł

c) wielomiejscowego: od każdego miejsca – 1 080,00 zł

- za każde następne 20 lat:

a) od każdego jednego miejsca w poziomie – 490,00 zł

OPŁATA ZA BUDOWĘ POMNIKA NA CMENTARZACH KOMUNALNYCH W ŁODYGOWICACH I ZARZECZU:

a) pomnik pojedynczy: 390,00 zł

b) pomnik podwójny w poziomie: 690,00 zł

OPŁATA ZA WYNAJEM KAPLICY NA CMENTARZU W ŁODYGOWICACH GÓRNYCH

a) wynajem kaplicy na cmentarzu komunalnym w Łodygowicach na okres do 3 dni - 300,00 zł

b) wynajem kaplicy na cmentarzu komunalnym w Łodygowicach - do 2 godzin przed rozpoczęciem ceremonii pogrzebowej - 100,00 zł

W przypadku wykupienia miejsca dla grobu zwykłego dwumiejscowego w poziomie lub grobu betonowego dwumiejscowego w poziomie, Rodzinę zmarłego zobowiązuję się do postawienia pomnika również na zarezerwowanej kwaterze. Stawianie pomników na cmentarzach winno być uzgodnione z administratorem obiektu
Powyżej podane ceny są cenami brutto.

Aktualności