Ustawienia dostępności strony

większy tekst mniejszy tekst kontrast negatyw domyślne zamknij

ECO TEAM SERVICE PRZYPOMINA O MOŻLIWOŚCI OTRZYMYWANIA E-FAKTUR ZA POBÓR WODY

Od 2018 roku umożliwiamy mieszkańcom otrzymywanie faktur za pobór wody w formie elektronicznej.
ECO TEAM SERVICE PRZYPOMINA O MOŻLIWOŚCI OTRZYMYWANIA E-FAKTUR ZA POBÓR WODY

Od 2018 roku umożliwiamy mieszkańcom otrzymywanie faktur za pobór wody w formie elektronicznej. Warunkiem korzystania z e-faktur jest udzielenie zgody na stosownym formularzu, dostępnym na naszej stronie tutaj, lub przekazanym przez inkasenta. Dzięki tym elektronicznym dokumentom skróci się czas oczekiwania na faktury wysyłane pocztą, zostanie ułatwiony dostęp do faktur oraz zmniejszone zostaną koszty zużycia papieru i wysyłek pocztowych.