Ustawienia dostępności strony

większy tekst mniejszy tekst kontrast negatyw domyślne zamknij

Komunikat w sprawie jakości wody do picia

Informujemy, że w Gminie Wilkowice w wodzie wodociągowej wykryto bakterię Escherichia coli
Komunikat w sprawie jakości wody do picia
W związku z czym woda pochodząca z tej sieci jest niezdatna do spożycia przez ludzi. Na terenie naszej gminy sieć ta zaopatruje w wodę 3 budynki:

- Łodygowice, ul. Myśliwska 6

- Łodygowice, ul. Myśliwska 10

- Łodygowice, ul. Piłsudskiego 256

Jednocześnie informujemy, że woda w sieci wodociągowej obsługiwanej przez naszą Spółkę Eco Team Service Sp. z o.o. w Łodygowicach jest zdatna do picia.