Ustawienia dostępności strony

większy tekst mniejszy tekst kontrast negatyw domyślne zamknij

Wymiana stalowych przyłączy wodociągowych

Mając na uwadze najwyższą jakość świadczonych usług na rzecz Klientów spółki Eco Team Service Sp. z o.o. w bieżącym roku przystępujemy do wymiany stalowych przyłączy wodociągowych na terenie Gminy Łodygowice.
Wymiana stalowych przyłączy wodociągowych

Akcję rozpoczynamy od maja br., w związku z czym prosimy wszystkie zainteresowane osoby o pisemne zgłaszanie chęci wymiany takiego przyłącza. Koszt wymiany w 100% pokrywa nasza spółka. Kolejność zgłoszeń będzie decydować o kolejności realizacji poszczególnych zadań. Oczywiście z uwagi na ograniczone środki finansowe wymiana przyłączy będzie realizowana sukcesywnie. Zaznaczmy, że wymiana nastąpi wyłącznie wtedy, gdy pozwolą na to warunki techniczne oraz, jeśli trzeba będzie wejść na działkę sąsiednią, to także jej właściciel wyrazi na to zgodę.

Wnioski należy składać na wzorze, jak poniżej (wraz z klauzulą informacyjną o ochronie danych osobowych).

Dokumenty do pobrania: