odpady

Mieszkańcy Gminy Łodygowice, którzy segregują odpady płacą mniejszy podatek „śmieciowy”. Zachęcamy do zapoznania się z zasadami sortowania odpadów

ODPADY KOMUNALNE


W zakresie odbioru i wywozu odpadów stałych obsługujemy przeszło 35OO posesji prywatnych, blisko 100 firm, jednostek i organizacji pożytku publicznego łącznie. W roku kalendarzowym z nieruchomości położonych na terenie gminy Łodygowice spółka odbiera średnio 2000 T odpadów komunalnych.

Odpowiadając potrzebom Klientów, zgodnie z ustalanym corocznie harmonogramem, regularnie odbieramy odpady selektywne, niesortowane, elektrośmieci, bioodpady i popiół, zaś cyklicznie odpady wielkogabarytowe i zawierające azbest. Wiedząc jak ważna jest kompleksowość świadczonej usługi naszym Klientom w przystępnych cenach oferujemy wysokiej jakości pojemniki na balast, popiół i bioodpady, a także worki na azbest.

Kliknij, by pobrać ulotkę informacyjną z zasadami segregacji odpadów komunalnych

Aktualności