Ustawienia dostępności strony

większy tekst mniejszy tekst kontrast negatyw domyślne zamknij

Eco Team Service Sp. z o.o. informuje o zakończeniu realizacji projektu z Funduszy Europejskich "Energia ze źródeł odnawialnych"

ProjektEnergia ze źródeł odnawialnych dla ETS”, poprzez instalację elektrowni fotowoltaicznych, umożliwia uzyskanie oszczędności z tytułu zakupu i dostawy energii elektrycznej z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju i poszanowaniem dziedzictwa przyrodniczego. W wyniku realizacji projektu zostanie wygenerowana energia pozyskana z OZE w drodze wytwarzania energii elektrycznej z energii słonecznej w celu pokrycia potrzeb utrzymania obiektów będących własnością spółki.

Realizacja projektu miała na celu:

- zmniejszenie kosztów związanych z zakupem energii elektrycznej ze źródeł zewnętrznych;

- ograniczenie emisji szkodliwych substancji do powietrza;

- rozwój spółki i gminy Łodygowice z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju, poszanowaniem dziedzictwa przyrodniczego poprzez wdrożenie oszczędności w systemie energetycznym gminy;

- promocję odnawialnych źródeł energii wśród mieszkańców.

Efekty:

- 9 mikroinstalacji fotowoltaicznych służących do zasilania w energię elektryczną budynków będących własnością Spółki (pompownie wody, stacje uzdatniania wody, ośrodki zdrowia, centrum integracyjne);

- 10 lamp solarno-wiatrowych;

- oszczędność energii elektrycznej pochodzącej z konwencjonalnych źródeł;

- poprawa stanu środowiska poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza powstających przy produkcji energii z konwencjonalnych źródeł.

Wartość projektu: 1 641 455,42 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 1 043 705,58 zł