Ustawienia dostępności strony

większy tekst mniejszy tekst kontrast negatyw domyślne zamknij

JAK PODŁĄCZYĆ SIĘ DO SIECI WODOCIĄGOWEJ


Warunki, jakie powinna spełniać osoba ubiegająca się o przyłączenie do Gminnego Wodociągu w Łodygowicach:

Wypełnić wniosek o wydanie warunków technicznych przyłącza wodociągowego, który można pobrać ze strony internetowej w zakładce "do pobrania" lub osobiście w siedzibie spółki w Biurze Obsługi Klienta.


Warunki techniczne na przyłącze wodociągowe otrzymane w spółce Eco Team Service należy dostarczyć projektantowi posiadającemu odpowiednie uprawnienia do projektowania sieci wodno-kanalizacyjnej w celu wykonania projektu budowlanego na przyłącze wodociągowe.

Przyłącze wodociągowe Inwestor wykonuje we własnym zakresie zgodnie z projektem, pod nadzorem Eco Team Service sp. z o.o.
Po zakończeniu inwestycji pracownik spółki sporządza protokół odbioru robót i umowę na dostawę wody.
W razie zaistniałych pytań prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta: 33-8640-575

MAPA POGLĄDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ

Niniejsza mapa ma charakter jedynie poglądowy. Nie może stanowić dokumentu załączanego do wniosków urzędowych.