Ustawienia dostępności strony

większy tekst mniejszy tekst kontrast negatyw domyślne zamknij

aktualności

Zasady odbioru odpadów zielonych w 2021 r.
Uprzejmie przypominamy, że od stycznia br. każdy właściciel nieruchomości, który złożył deklarację i nie korzysta z ulgi za kompostowanie, może oddać w ramach wnoszonej opłaty 12 kubłów 120 l (6 szt. 240 l) z odpadami zielonymi. fake watches uk
czytaj więcej ›
Przeterminowane leki
Spółka Eco Team Service udostępniła specjalne pojemniki do których mieszkańcy gminy mogą bezpłatnie wrzucać przeterminowane leki. Pojemniki zlokalizowane są w następujących obiektach:
* Apteka "Parkowa" ul. Królowej Jadwigi 5
* Ośrodek Zdrowia w Pietrzykowicach ul. Jana Pawła II 100.
czytaj więcej ›
WORKOMAT

Potrzebujesz większej ilości worków na odpady komunalne? Planujesz porządki i zabrakło Ci worków?

Spółka Eco Team Service zapewnia Mieszkańcom gminy dostęp do worków na odpady komunalne 7 dni w tygodniu przez 24h na dobę.


czytaj więcej ›
Zasady odbioru popiołu
Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku w Gminie Łodygowice popiół odbieramy od października do końca kwietnia w specjalnych kubłach.
czytaj więcej ›
COVID-19 a dostawa wody. Informacja WHO.
Zgodnie z informacjami przedstawionymi przez Światowa Organizację Zdrowia (WHO) w publikacji z dnia 19 marca 2020 r. pt. " Water, sanitation, hygiene and waste management for COVID-19" w chwili obecnej nie ma dowodów na przetrwanie wirusa wywołującego chorobę COVID-19 w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi lub ściekach.
czytaj więcej ›
Informacja ws. odbioru odpadów
Informujemy, że w chwili obecnej odbiór odpadów komunalnych realizowany jest na bieżąco, zgodnie z harmonogramem na 2020 r.
czytaj więcej ›
Zmiany w pracy PSZOK

Informujemy, że Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajdujący się przy ul. Brackiej 51 w Żywcu będzie czynny od 4.05.2020 r. w następujących dniach i godzinach:

czytaj więcej ›
Eco Team Service Sp. z o.o. pomaga swoim Klientom

W związku z zaistniałą sytuacją zagrożenia epidemicznego nasza spółka wprowadza z dniem dzisiejszym następujące ułatwienia dla naszych Klientów:

czytaj więcej ›
Nowe zasady odczytów liczników wody

Nowe zasady odczytów liczników wody

W związku z obecną sytuacją zagrożenia epidemicznego informujemy, że od dnia 16 marca br. odczyty wodomierzy odbywać się będą wyłącznie w następujący sposób...

czytaj więcej ›
SPÓŁKA ECO TEAM SERVICE ZACHĘCA DO SEGREGACJI ODPADÓW

Wśród wielu osób istnieje przekonanie, że segregacja odpadów nie ma sensu, bo np. wszystkie frakcje i tak trafiają do jednej śmieciarki. Inni sądzą, że sortowanie jest trudne i czasochłonne. Tymczasem pragniemy pokazać, że jest inaczej i ponownie zachęcić wszystkich do wspólnego dbania o środowisko.

czytaj więcej ›
MAMY KOLEJNE DWIE NOWOCZESNE STACJE UZDATNIANIA WODY
Za kwotę 1,4 mln zł przy udziale środków unijnych (ponad 800 tys. zł) nasza spółka komunalna Eco Team Service Sp. z o.o. zmodernizowała dwie stacje uzdatniania wody w Pietrzykowicach SUW Szkoła (obiekt przy ul. Handlowej) i SUW Żarnówka (obiekt przy ul. Słonecznej).
czytaj więcej ›
Całoroczna zbiórka wielkogabarytów w PSZOK

W związku z prośbami Mieszkańców, aby odpady wielkogabarytowe mogły być oddawane nie tylko podczas corocznej akcji wiosennej, ale przez cały rok, informujemy, że uruchomiliśmy taką usługę.

czytaj więcej ›
Odbiór BIOodpadów w okresie letnim
W związku z prośbami Mieszkańców, spółka Eco Team Service umożliwi dodatkowy odbiór odpadów biodegradowalnych w miesiącach letnich (czerwiec, lipiec, sierpień).

czytaj więcej ›
Informacja Urzędu Gminy ws. płatności za odbiór odpadów w 2019 roku

W związku z licznymi pytaniami Mieszkańców Wójt Gminy Łodygowice informuje, że stawki za I kwartał 2019 (termin płatności do 15.04.2019 r.) nie uległy zmianie i wynoszą 9,50 zł/osobę/miesiąc (16 zł w przypadku oddawania odpadów niesegregowanych).

czytaj więcej ›
Nowe zasady dopłat do wody
Niniejszym informujemy, że od kwietnia br. gmina wprowadziła ograniczenie w dopłatach do wody.
czytaj więcej ›
Wymiana stalowych przyłączy wodociągowych
Mając na uwadze najwyższą jakość świadczonych usług na rzecz Klientów spółki Eco Team Service Sp. z o.o. w bieżącym roku przystępujemy do wymiany stalowych przyłączy wodociągowych na terenie Gminy Łodygowice.
czytaj więcej ›
Informacja spółki w sprawie jakości wody

Spółka Eco Team Service Sp. z o.o. informuje, że woda uzdatniania na stacjach uzdatniania wody na terenie całej Gminy podlega ciągłym kontrolom Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Żywcu oraz spółka przesyła wodę do badania do laboratorium AQUA S.A. (laboratorium centralne w Kobiernicach).

czytaj więcej ›
Nowy ciągnik już w pracy
Końcem grudnia nasza spółka zakupiła nowy ciągnik Kubota model M5111 (Moc 113 KM, napęd 4x4).
czytaj więcej ›
Harmonogram odbioru odpadów na 2019 rok
Informujemy że harmonogramy na 2019 rok, są dostępne do pobrania na naszej stronie internetowej.
czytaj więcej ›
Stałe zlecenie na odbiór BIO

Informujemy, iż od dnia dzisiejszego, wprowadzamy możliwość zgłoszenia w Naszej Firmie stałego zlecenia na odbiór odpadów BIO.

czytaj więcej ›
POJEMNIKI NA ODPADY KOMUNALNE wymagania techniczne

Szanowni Mieszkańcy

Firma Eco Team Service Sp. z o.o. pragnie zwrócić uwagę na konieczność gromadzenia odpadów komunalnych w prawidłowych pojemnikach zgodnych z obowiązującym regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łodygowice i zgodnych z obowiązującymi polskimi normami.

czytaj więcej ›
Nowa śmieciarka
Nasza spółka komunalna, Eco Team Service, zakupiła nowy pojazd do odbioru śmieci marki mercedes-benz...
czytaj więcej ›
WYMIANA NAWIERZCHNI BOISKA NA ORLIKU
Na boisku wielofunkcyjnym ORLIK w Pietrzykowicach została wymieniona nawierzchnia.
czytaj więcej ›
WIZYTA EKOTIMKA Z OKAZJI DNIA DZIECKA
Podczas corocznych obchodów DNIA DZIECKA nie mogło zabraknąć maskotki ETS Sp. z o.o.,
czytaj więcej ›
Ważna informacja ws. RODO
W dniu dzisiejszym 25 maja 2018 r. wchodzą w życie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679
czytaj więcej ›
Modernizacja alejek na Cmentarzu w Łodygowicach
Informujemy, że do 10 maja br. będą trwały prace związane z modernizacją alejek na cmentarzu w Łodygowicach Górnych.
czytaj więcej ›
ECO TEAM SERVICE PRZYPOMINA O MOŻLIWOŚCI OTRZYMYWANIA E-FAKTUR ZA POBÓR WODY
Od 2018 roku umożliwiamy mieszkańcom otrzymywanie faktur za pobór wody w formie elektronicznej.
czytaj więcej ›
przypomnienie o ograniczeniu odbioru bioodpadów
Przypominamy o istniejącym limicie na odbiór bioodpadów...
czytaj więcej ›
Informujemy o zakończeniu realizacji projektu "Energia ze źródeł odnawialnych"

Eco Team Service Sp. z o.o. informuje o zakończeniu realizacji projektu z funduszy europejskich "Energia ze źródeł odnawialnych"

czytaj więcej ›
Oświetliliśmy lampami cmentarze komunalne
W ramach projektu budowy instalacji fotowoltaicznych zamontowaliśmy 7 lamp hybrydowych.
czytaj więcej ›
Nowa kosiarka
W ostatnich dniach Spółka zakupiła nową kosiarkę.
czytaj więcej ›
NOWY ODCINEK CHODNIKA NA CMENTARZU WYKONANY
W OSTATNICH DNIACH ODDALIŚMY DO UŻYTKU KOLEJNY ODCINEK CHODNIKA NA CMENTARZU W ŁODYGOWICACH GÓRNYCH.
czytaj więcej ›